• Iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu, zibensaizsardzības projektēšana un montāža, apkalpošana
  • Elektrisko mērījumu veikšana
  • Elektroaudits 
  • Rezerves elektroapgādes sistēmu projektēšana un izbūve

 


 .